Artikel Terbaru
hosting murah

Keutamaan Dzikir

 1. Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu (dengan memberikan rahmat dan pengampunan). Dan bersyukurlah kepada-Ku, serta jangan ingkar (pada nikmat-Ku). [ al baqoroh: 152 ];
 2. Hai orang-orang beriman, berdzikirlah yang kepada Alloh (dengan menyebut nama-Nya). [ al-ahzaab : 41 ];
 3. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Alloh, maka Alloh menyediakaan untuk mereka pengampunan dan pahala yang agung. [ al – ahzaab : 35 ];
 4. Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut (pada siksaan-Nya), tidak mengeraskan suara, dipagi dan sore hari. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. [ al – a’ rof : 205 ];
 5. Perumpamaan orang yang menyebut nama Tuhannya dengan orang yang tidak menyebut nama-Nya, laksana orang hidup dengan orang yang mati [ al bukhori dalam fathul bari: 11/208 ].
 6. Perumpamaan rumah yng digunakan untuk dzikir kepada Alloh dengan rumah yang tidak digunakan untuknya, laksana orang hidup dengan yang mati. [ riwayat muslim : 1/539 ];
 7. Maukah kamu, aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, paling suci di sisi Rajamu (Alloh), dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu dari infaq emas atau perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu, lantas kamu memenggal lehernya atau mereka memenggal lehermu?” Para sahabat yang hadir berkata, “Mau (wahai Rasulullah)!” Beliau bersabda, “Dzikir kepada Alloh Yang Maha Tinggi. [shohih tirmidzi : 3/139, ibnu majah : 2/316];
 8. Rasulullah ShallAllohu’alaihi wasallam bersabda, “Alloh Ta’ala berfirman: Aku sesuai dengan persangkaan hambaKu kepadaKu, Aku bersamanya (dengan ilmu dan rahmat) bila dia ingat Aku. Jika dia mengingatKu dalam dirinya, Aku mengingatnya dalam diriKu. Jika dia menyebut namaKu dalam suatu perkumpulan, Aku menyebutnya dalam perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Bila dia mendekat kepadaKu sejengkal, Aku mendekat kepadanya sehasta. Jika dia mendekat kepadaKu sehasta, Aku mendekat kepadanya sedepa. Jika dia datang kepadaKu dengan berjalan (biasa), maka Aku mendatanginya dengan berjalan cepat. [ hr: Bukhori : 8/171, Muslim:4/2061, lafadz hadits ini dalam shahih bukhori];
 9. Dari Abdullah bin Basr RadhiAllohu’anhu ia berkata, ‘Seorang laki-laki pernah berkata kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu banyak maka beritahukan kepadaku sesuatu yang dapat aku jadikan pegangan!” Maka Rasul menjawab, “Hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan berdzikir pada Alloh.[ at-tirmidzi :3/139; shahih ibnu majah: 2/317];
 10. Dari Uqbah bin Amir RadhiAllohu’anhu, dia berkata, ‘Rasulullah ShallAllohu’alaihi wasallam keluar, sedang kami di serambi masjid (Madinah). Lalu beliau bersabda, “Siapakah di antara kamu yang senang berangkat pagi pada tiap hari ke Buthhan atau Al-Aqiq, lalu kembali dengan membawa dua unta yang besar punuknya, tanpa mengerjakan dosa atau memutus sanak?” Kami (yang hadir) berkata, “Ya kami senang, wahai Rasulullah!” Lalu beliau bersabda, “Apakah seseorang di antara kamu tidak berangkat pagi ke masjid, lalu memahami atau membaca dua ayat Al-Qur’an, hal itu lebih baik baginya daripada dua unta. Dan (bila memahami atau membaca) tiga (ayat) akan lebih baik daripada memperoleh tiga (unta). Dan (bila memahami atau mengajar) empat ayat akan lebih baik baginya daripada memperoleh empat (unta), dan demikian dari seluruh bilangan unta. [ Muslim : 1/553 ];
 11. Rasulullah ShallAllohu’alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa yang duduk di suatu tempat, lalu tidak berdzikir kepada Alloh di dalamnya, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi dari Alloh dan barangsiapa yang berbaring dalam suatu tempat lalu tidak berdzikir kepada Alloh, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi dari Alloh. [ Abu Daud :4/264, Shohih Jami : 5/432];
 12. Apabila suatu kaum duduk di majelis, lantas tidak berdzikir kepada Alloh dan tidak membaca shalawat kepada Nabinya, niscaya mereka mendapat sesuatu yang tidak disenangi dari Alloh. Apabila Alloh berkehendak, maka Dia akan menyiksa mereka, dan apabila tidak, Alloh akan mengampuni dosa mereka. [ shohih tirmidzi : 3/140];
 13. Setiap kaum yang berdiri dari suatu majelis, yang mereka tidak berdzikir kepada Allah di dalamnya, maka mereka laksana berdiri dari bangkai keledai dan mereka akan menyesal (di hari Kiamat). [ Abu Daud :4/264, Ahmad :2/389, Shohih Jami’ 5/176 ].

Naralink :
[1] Hisnul Muslim hal. 4 s.d 9

Baca Juga

Doa Bersin

Doa Bersin Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda: Apabila seseorang di antara kamu bersin, hendaklah mengucapkan: اَلْحَمْدُ …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *